Sl.No.

Name of Ph.D. Awardee

Year of Award

Guide(s)

1

Ranganna

Mangalore University

Dr.M.N.Channabasappa

2

Rajappa

Mangalore University

Dr.M.N.Channabasappa

3

Seshappa Rai

Mangalore University

Dr. Ananathakrishnaiah

4

Sudhakar Shetty

01/05/2004

Prof. S. M. Hegde

5

Ravishankar Bhat

01/05/2007

Prof. S. S. Kamath

6

Shankaran P.

01/05/2008

Prof. S. M. Hegde

7

Vishwanath K P

05/10/2009

Prof. A. Kandasamy

8

Saroja R. Hebbar

23/11/2009

Prof. S. S. Kamath

9

Udaya Kumar K. Shenoy

21/12/2009

Prof. S. S. Kamath

10

Geetha M

04/03/2010

Prof. R.J.D'Souza( Retd)

11

B. N. Rajani

07/04/2011

Prof. A. Kandasamy

12

Atef I Elmahdy

09/06/2011

Prof. Santhosh George

13

Vasudeva

16/06/2011

Prof. S. M. Hegde

14

Vadiraja Bhatta G. R.

21/07/2011

Prof. B. R. Shankar

15

I Jayakaran Amalraj

01/01/2012

Prof. A. Kandasamy, Co-Guide: Dr. S. Narasimman

16

Johny Jose

27/02/2012

Prof. R.J.D'Souza( Retd)

17

Shivarajkumar

27/04/2012

Prof. S. M. Hegde, Co-Guide: Dr. Sudhakar Shetty

18

Sushma Palimar

02/01/2013

Prof. B. R. Shankar

19

Lolita Priya Castelino

24/01/2013

Prof. S. M. Hegde, Co-Guide: Dr. Sudhakar Shetty

20

Shiva Murthy G.

05/02/2013

Prof. R.J.D'Souza( Retd)

21

Jidesh P.

09/07/2013

Prof. Santhosh George

22

Suresan Pareth

29/07/2013

Prof. Santhosh George

23

S. Balaji

28/01/2014

Dr. P. Sam Johnson

24

Shobha M E

24/03/2014

Prof. Santhosh George

25

Karuna Kamath K

14/04/2014

Prof. B. R. Shankar

26

Ganala Santoshi

15/01/2015

Prof. R.J.D'Souza( Retd)

27

Prameela Kolake

03/02/2015

Prof. S. S. Kamath

28

Rekha G Pai

23/02/2015

Prof. A. Kandasamy

29

T Srinivasa Murthy

10/04/2015

Prof. S. M. Hegde

30

Muni Venkateswarlu K

18/02/2016

Prof. A. Kandasamy, Co-Guide: Prof. K Chandrasekaran

31

Chetana U V

30/05/2016

Prof. B. R. Shankar

32

Manasa K J

27/07/2016

Prof. B. R. Shankar

33

Shubha V S

09/09/2016

Prof. Santhosh George, Co-Guide: Dr. Jidesh P

34

Kumudakshi

05/12/2016

Prof. S. M. Hegde

35

Ramu Geddevalasa

31/05/2017

Dr. P. Sam Johnson

36

Srinivasa Rao Nadiminti

23/08/2017

Prof. A. Kandasamy

37

V.V.P.R.B. Suresh Dara

24/08/2017

Prof. S. M. Hegde

38

Mohd Ahmed

13/11/2017

Dr. Satyanarayana E, Co- Guide : Dr. Murugan V

39

Sabari M

01/12/2017

Prof. Santhosh George

40

Suresh Kumar M

09/05/2018

Dr. V Murugan

41

Manasa M

31/05/2018

Dr. Satyanarayana Engu

42

Balaji Banothu

29/10/2018

Dr. Jidesh P

43

Shivarama Holla K

29/10/2018

Dr. Jidesh P

44

Prashanthi K S

07/01/2019

Dr. Chandhini G

45

Shashidara

25/04/2019

Dr. R Madhusudhan

46

Manjunath V Hegde

18/07/2019

Dr. R Madhusudhan

47

Sreedeep CD

30/07/2019

Prof. Santhosh George

48

S Pavan Kumar

30/07/2019

Dr. Vishwanatha KP

49

Gudla Balakrishna

30/10/2019

Dr. Srinivasa Rao Kola

50

M Prasanna Lakshmi

27/12/2019

Dr. Pushaparaj Shetty D

51

B Roopashri Tantri

27/02/2020

Prof. Murulidhar N N

52

Savitha G

18/03/2020

Prof. B R Shankar, Co-Guide: Dr. Jidesh P

53

Vinoth A

25/08/2020

Dr. P Sam Johnson

54

K Kanagaraj

28/10/2020

Prof. Santhosh George

55

Nirajan P K

31/12/2020

Dr. Srinivasa Rao Kola

56

Febin I P

08/01/2021

Dr. Jidesh P

57

Chaitanya S Nayak

17/02/2021

Dr. R Madhusudhan

58

Chaitanya GK

17/02/2021

Dr.V Murugan

59

K S Suvidha

01/03/2021

Dr. R Madhusudhan

60

Sujatha V Shet

23/03/2021

Dr. Senthil Thilak, Co-Guide: Prof S S Kamath

61

John Paul Martin

29/06/2021

Prof. Kandasamy, Co-Guide: Prof. K Chandrasekaran

62

Priya R Kamath

12/07/2021

Dr. Kedarnath Senapathi

63

Rashmi M

16/07/2021

Prof. S S Kamath, Co-Guide: Dr. Senthil Thilak

64

R Palanivel

15/09/2021

Dr.V Murugan

65

Shishira S R

07/01/2022

Prof. Kandasamy

66

Mahesh Krishna K

22/02/2022

Dr. P Sam Johnson

67

Smitha A

05/05/2022

Dr. Jidesh P

68

Sanjay

17/05/2022

Dr. Pushparaj Shetty D

69

Chitra Mekoth

02/06/2022

Prof. Santhosh George

70

Pradeep Kanchan

20/06/2022

Dr. Pushparaj Shetty D

71

Chandra Naik

16/08/2022

Dr. Pushparaj Shetty D

72

Soumya Y M

12/09/2022

Prof. S. M. Hegde

73

Sumukha S

17/01/2023

Prof. B R Shankar

74

Venkataramana P B

15/02/2023

Prof. B R Shankar, Co-Guide: Dr. Sathyanarayana Engu

75 Sehra Sahu 25/08/2023 Prof. B R Shankar
76 Sushil Bishoi 05/12/2023 Dr. Kedarnath Senapathi, Co-Guide: Prof. B R Shankar
       
77 Muhammed Saeed K 27/12/2023 Prof.Santhosh George, Dr Jidesh P
       
78 Krishnendu R 09/01/2024 Prof.Santhosh George, Dr Jidesh P
       
79 Shashanka Kulamarva 12/01/2024 Prof. S M Hegde, Dr. Manu Basavaraju
       
80 Athira Satheesh K  16/01/2024 Prof. P. Sam Johnson
       
81 Jishnu Sen 22/03/2024 Dr. Srinivas Rao Kola
       

 

25/08/2023
 

Contact us

Dr. P. Sam Johnson, Professor and Head
Department of MACS, NITK, Surathkal
P. O. Srinivasnagar, Mangalore - 575 025
Karnataka, India.

  • Hot line: +91-0824-2474048

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.